systeem- en familieopstellingen

Komende systeem- en familieopstellingendagen

 • 25 mei
 • 6 juli
 • 31 augustus
 • 12 oktober
 • 23 november
 • 4 januari 2025
 • 15 februari 2025
 • 29 maart 2025
 • 10 mei 2025
 • 21 juni 2025
  Het kan snel vollopen.
  Meld je nu aan: lisa@realisatiepraktijk.nl

Praktisch

Tijdsduur
We werken van 9:30 tot uiterlijk 16:00 uur. Inloop vanaf 9:00 uur zodat je rustig kan landen en/of kennis kan maken. Er zal ruimte zijn voor ongeveer 3 opstellingen.

Dagverzorging
Er zal koffie, thee en lekkers aanwezig zijn. Neem wel je eigen lunchpakket mee.

Locatie
De opstellingen vinden plaats in mijn praktijkruimte aan de Pontanusstraat 20 te Nijmegen.

Kosten
Vraag inbrengen en eigen opstelling: €85
Representeren of bijwonen: € 60
Je betaalt aan het einde van de dag zodat je door de dag heen kan bepalen of je een eigen opstelling wil of niet.

Aantal Deelnemers
Minimaal 6, maximaal 8 deelnemers

Systeemopstellingen

Het doel van een familieopstelling is om helderheid te krijgen over je systeem én om de eerste beweging te maken om iets te veranderen. Daarnaast helpt een opstelling met verwerking door de (verborgen) thema’s te benoemen en te eren.

We zijn als mens onlosmakelijk verbonden aan verschillende systemen, zoals onze familie en voorouders, vrienden, school of werk, ziel, lichaam en geest. Een systeemopstelling biedt de mogelijkheid om patronen aan het licht te brengen die diep verborgen liggen in ons (collectief) onderbewuste. Loop je ergens tegenaan in je leven en krijg je het maar niet veranderd of omgedraaid, dan geeft een opstelling je de mogelijkheid tot een totaal andere kijk en ingang op de kwestie.

Werkwijze systeemopstellingen

Een opstelling begint meestal met een kort gesprek vooraf waarin je je vraag of thema inbrengt. Vervolgens stelt de begeleider vragen en stemt zich af op jouw (familie)systeem om zich een beeld te vormen van de onderliggende patronen en dynamieken.

Het is niet zo belangrijk om een duidelijke vraag te hebben, wél moet je ergens tegenaan lopen; bijvoorbeeld een probleem of patroon waar je in vastloopt of wat zich telkens herhaalt in je leven. Hoe dringender het thema, hoe krachtiger een opstelling kan laten zien wat er speelt.
Vervolgens stelt de begeleider voor wat er opgesteld gaat worden. De vraagsteller zoekt daar de representanten voor uit (bijvoorbeeld voor jezelf, je moeder, je vader etc.).

De opstelling

Wanneer de representanten gekozen zijn begint het opstellingswerk. Deze representanten worden uitgenodigd om hun innerlijke beweging te volgen, en vinden hun plek in de ruimte. 

De wijze waarop deze representanten staan opgesteld ten opzichte van elkaar en hoe ze in de ruimte staan geeft al heel veel informatie, maar het meest bijzondere (en onverklaarbare) is dat de representanten in staat blijken te zijn om lichamelijk en emotioneel heel zuiver te kunnen voelen wat zich afspeelt in de personen die ze representeren.

Het blijkt dat ze toegang hebben tot de diepere en vaak onbewuste lagen van het familiesysteem waarin ze staan opgesteld en waarvoor ze zich opengesteld hebben. En ondanks dat we niet precies weten hóe dit bijzondere fenomeen werkt, kunnen we er wel heel goed mee werken.

De begeleider kan nu aan de hand van de waarnemingen en de informatie die door de representanten en door jou verstrekt worden, onderzoeken wat er in de diepte in het systeem speelt. De begeleider kan aan de opstelling personen toevoegen of er juist uithalen, posities van de representanten veranderen, ze bepaalde zinnen laten uitspreken en rituelen toepassen. 

Het doel is om weer beweging te krijgen in de ziel van het (familie)systeem en in de ziel van de vraagsteller, waardoor een vastgelopen situatie weer kan gaan stromen.

Als representant neem je deel aan de opstellingen van de vraagstellers door ingezet te worden als persoon of element uit diens systeem. Je hoeft daarvoor niets te kennen of te kunnen en je kunt dit niet fout doen. Het gaat vanzelf. Ik stel als begeleider jou daar vragen over tijdens de opstelling.

Ook voor representanten gaat er een krachtige werking uit van de opstellingen. Zo’n dag is een bijzondere ervaring en kan je diep raken of bijzondere inzichten geven.

“Ik had een heel prettige, ontspannen dag vol inzichten. Vond jou daarin een heel prettige, kalme persoonlijkheid die veel ruimte liet voor alles en iedereen, maar ook prettig intuïtief durfde te reageren op wat zich voordeed. Je liet het veld mooi z’n werk doen en het is duidelijk dat je, buiten je ervaring in systemisch werk, ook al jaren aan ervaring hebt opgebouwd in coaching. Daardoor voel je heel stevig. Het heeft mij in ieder geval echt geraakt en ik denk ook dat het me verder helpt, met meer dankbaarheid en trots naar m’n eigen pad en alles wat ik heb opgebouwd laat kijken en laten zien dat ik stappen aan het zetten ben. Ben je daar heel dankbaar voor!”
Bart